آیا میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

پرداخت در محل

بله شما میتوانید سفارش خود را هنگام تهیه بصورت حضور از دفتر هایدید در قم، خ فردوسی، پلاک 10 خریداری نمایید.