نرم افزار های کلی

 NVR (SunView_1.6.0) لینک دانلود
سانل DVR لینک دانلود
سانل  NVR (Inviewpro 3V3.2.0) لینک دانلود
سانل NVR (Android_NVR_Client_1.0) لینک دانلود
  • سانل InView سرور
لینک دانلود

نرم افزار های انتقال تصویر DVR و NVR

پورت نام نرم افزار اندروید IOS ویندوز (Windows) توظیحات
34567 XmEye دانلود دانلود برترین نرم افزار انتقال تصویر برای موبایل
101 و 111 TmEye دانلود دانلود یکی از ساده ترین نرم افزار های انتقال تصویر با پورت 111 و 101
15961 KmEye دانلود دانلود یکی از ساده ترین نرم افزار های انقال تصویر با پورت 15961
34567 XmEye PC دانلود نرم افزار انتقال تصویر XmEye مخصوص ویندوز